ULOGA I ZNAČAJ DIPLOMATIJE NA EKONOMSKU SARADNJU I TRŽIŠNU RAZMENU DRŽAVA

Article author: 
Zoran Jerotijević, Dušan Jerotijević, Ilias Skandalis
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

ULOGA I ZNAČAJ DIPLOMATIJE NA EKONOMSKU SARADNJU I TRŽIŠNU RAZMENU DRŽAVA

Abstract: Međunarodna ekonomija čini složen sistem između država, a koji se manifestuje
kroz trgovinske i finansijske veza. Funkcionisanje međunarodnog ekonomskog
sistema između država, doprinosi bržem ekonomskom rastu, dok nasuprot tome, postojanje
određenih prepreka između država, utiče negativno i na trgovinsku razmenu i
na prosperitet i ekonomsko blagostanje država. Zato je uticaj trgovinske politike, kao i
međunarodnih finansija na domaće makroekonomske ciljeve veoma važan. Pozicioniranje
na svetskom tržištu i uključivanje u međunarodne tokove roba, usluga i kapitala
preduslovi su za ekonomski rast i razvoj svake zemlje. Unapređenje i razvoj spoljnotrgovinske
politike i njenog poslovanja u Bosni i Hercegovini, te efekte koji nastaju kao
rezultat takvog odnosa potvrdili su mogućnost intenzivnog uključivanja ove države u
evropsko, pa i svetsko tržište, što dalje izaziva interes za razvoj određenih privrednih
djelatnosti. Posebno je važno istači priliku da se kroz spoljnotrgovinsku politiku mogu
razvijati i manje sredine, koje do tog momenta nisu imale priliku da se u njih značajnije
investira. Sve ovo pokazuje da su međunarodni ekonomski odnosi prekoračili
granice tradicionalno afirmisanih zemalja, za koje se smatralo da imaju monopol u
izvozu svojih proizvoda. Cilj ovog rada je provesti istraživanje kod preduzetnika koji
se bave izvozom u Bosni i Hercegovini, te kroz određeni model doći do saznanja koliko
diplomatija država ima uticaj na ekonomsku saradanju, te u kojoj meri pomaže domaćoj
privredi pri plasamnu svojih proizvoda. Postavljena je hipoteza u radu koja glasi:
„Postoji pozitivan uticaj državne dipolomatije, direktnih stranih investicija, prenos
tehnologija između država, razvoj saradnje i promocije na tržišnu razmenu države“.
 
Keywords: Diplomatija, tržište, razmena, model, tehnologije