ULOGA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU KLIJENATA BANKE U PRIVREDNOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE

Article author: 
Stevo Škrbić
Year the article was released: 
2023
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

ULOGA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU KLIJENATA BANKE U PRIVREDNOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE

Abstract: Ombudsman za zaštitu klijenata banke, kao jedan od glavnih nosilaca zaštite prava potrošača, pruža mogućnosti da se sporovi, nastali između institucija bankarskog sistema i korisnika finansijskih usluga, rješavaju na pravičan način i relativno brz način gdje se kao posrednici javljaju nezavisna lica, sa minimalnim formalnostima tokom usaglašavanja, posredovanja ili rješavanja spora na drugi način. Ombudsman za bankarski sistem Republike Srpske postupa po podnesenom prigovoru i posreduje u mirnom rješavanju spornih odnosa između korisnika i finansijskih organizacija bankarskog sistema. Ombudsman je ovlašćen da primi, prati i istražuje sve slučajeve kršenja zakona i drugih propisa, od strane bilo koje finansijske organizacije bankarskog sistema Republike Srpske, i da o tome dostavlja informacije nadležnim organizacionim dijelovima Agencije. Svrha istraživanja ovog rad jeste da se analiziraju stavovi klijenata bankarskih usluga o ulozi koju Ombudsman za bankarski sistem Republike Srpske ima na teritoriji Republike Srpske. Cilj istraživanja je usmjeren na utvrđivanje saznanja ispitanika o postojanju Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske na teritoriji Republike Srpske i načinu na koji im može pomoći. Kao glavni metod prikupljanja podataka korišćena je metoda ispitivanja, koja je sprovedena popunjavanjem online anketnog upitnika, tokom decembra 2020. godine. Anketa je bila anonimna i sprovedena je na 200 ispitanika na teritoriji Republike Srpske. Rezultati istraživanja pokazuju da najveći procenat ispitanika nije upoznat sa postojanjem Ombudsmana za bankarski sistem Republike Srpske. Takođe najveći dio ispitanika smatra da primjena mehanizama i instrumenata zaštite korisnika finansijskih usluga nije efikasna u praksi. Iz rezultata ispitivanja može se zaključiti da ispitanici smatraju da je upitna uloga koju Ombudsman za bankarski sistem Republike Srpske ima u njihovoj primjeni, te da ispitanici njegovu poziciju vide samo kao figuru neophodnu za proces usklađivanja Zakona o bankama Republike Srpske sa pravnim tekovinama Evropske unije.
 
Keywords: Ombudsman, bankarski sistem, Republika Srpska, Agencija za bankarstvo, zaštita potrošača.