UPRAVLJAČKA EKONOMIKA U INDUSTRIJI OSIGURANJA REPUBLIKE HRVATSKE

Article author: 
Mihovil Anđelinović, Martina Sopta, Anja Aržek
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

UPRAVLJAČKA EKONOMIKA U INDUSTRIJI OSIGURANJA REPUBLIKE HRVATSKE

Abstract: Suvremena poduzeća moraju djelovati u današnjim uvjetima stalnih i neizvjesnih promjena. Promjene kreću već od temeljnog načina poslovanja, koje danas postaje sve više digitalno, gdje se neprestano implementiraju nove tehnologije, gdje je briga za okoliš nužnost, gdje se neprestano teži ka zelenom poslovanju. Proizvodni faktori rad i kapital koji su prije bili najvažniji u proizvodnji, nadopunjavaju se znanjem kao proizvodnim faktorom na kojem počivaju sve promjene u poduzeću. Ekonomija briše svoje nacionalne granice i postaje globalno raširena. Nekadašnja utemeljenost na profitu mijenja se poslovanjem prema društveno odgovornim principima i načelima. Navedene promjene događaju se paralelno s klimatskim promjenama, elementarnim nepogodama koje su zahvatile kako Hrvatsku tako i neke druge dijelove svijeta, pandemijom COVID-19 i krizom koju je ona donijela, rastućom inflacijom, ratom u Ukrajini i brojim drugim neizvjesnostima koje sutra donosi. Sva suvremena poduzeća pa tako i ona unutar industrije osiguranja moraju se prilagoditi svim tim novim izazovima i promjenama. Upravo menadžment igra važnu ulogu da omogući nastavak odnosno prilagođavanje poslovanja novim okolnostima pa i daljnji razvoj istoga. Osiguranje kao takvo u tome svemu ima važnu ulogu, jer jamči svojevrsnu stabilnost s jedne strane, a s druge strane svojim djelovanjem može potaknuti rast gospodarstva. Iako je osiguranje krenulo kao djelatnost temeljena na dobroj volji i međusobnom pomaganju sudionika u neformalnim zajednicama, do danas se ono razvilo u iznimno kompleksnu i zahtjevnu djelatnost, kojom se štite ljudi i njihova imovina. Temeljna zadaća osiguravajućih društava je raspodjela rizika i isplata naknade odnosno novčanih iznosa na temelju zaključenih ugovora o osiguranju. Profit i dalje predstavlja cilj kojim se poduzeće vodi, ali sam profit nije dovoljan, nego su važni i interesi i potrebe širih društvenih zajednica. Uloga upravljačke ekonomike, koja je okosnica ovog rada, ima ulogu identificirati i predvidjeti moguće promjene te sukladno tome sugerirati menadžmentu kako da prilagode poslovanje novim izazovima.
 
Keywords: industrija osiguranja, zaračunata premija, menadžment, poslovni procesi, analiza