UTJECAJ NEMATERIJALNIH STRATEGIJA MOTIVIRANJA NA USPJEŠNOST POSLOVANJA U ORGANIZACIJI

Article author: 
Anita Kulaš Mirosavljević, Branka Martić ,Vesna Novaković
Year the article was released: 
2023
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

UTJECAJ NEMATERIJALNIH STRATEGIJA MOTIVIRANJA NA USPJEŠNOST POSLOVANJA U ORGANIZACIJI

Abstract: Cilj istraživanja temelji se na iznalaženju rješenja vezanog uz problem kako
i na koji način pomoći menadžmentu motivirati zaposlenike nematerijalnim strategijama
motiviranja. U znanstvenom istraživanju iz kojeg je proizašao ovaj rad koristit će se
znanstveno-istraživačke metode za što kvalitetnije i pouzdanije spoznaje o predloženoj
temi. Za analiziranje, kao i međusobni utjecaj pojedinih elemenata koristit će se različite
metode, od metode deskripcije, induktivno-deduktivne metode, analitičko-sintetičke,
metode anketiranja, te statističke i matematičke metode. Uporaba navedenih
metoda ovisit će o unaprijed postavljenim ciljevima ovog rada, a njihovi rezultati bit
će temelj za zaključna razmatranja. Dobijeni rezultati istraživanja umjereno potvrđuju
teorijske postavke. Stoga je hipoteza: Nematerijalne strategija motiviranja zaposlenicima
u državnoj službi te lokalnoj i područnoj samoupravi važnije su od plaća i
ostalih materijalnih nagrada, prihvaćena jer su ispitanici uglavnom davali odgovore
u gornjoj ljestvici mjerenja. Istraživanje je pokazalo i da većina ispitanika smatra da
bi u njihovoj organizaciji trebalo uvesti posebne programe stimulacije, kao i da su im
važniji usavršavanje i razvoj karijere od visini plate i drugih materijalnih nagarada.
 
Keywords: motivacija, strategije motiviranja, nematerijalne strategije motiviranja