ZAŠTITA PRORAČUNA EUROPSKE UNIJE DJELOVANJEM UREDA EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA (EPPO)

Article author: 
Nina Uremović, Goran Matijević, Maja Jovanović
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
2
Article abstract: 

ZAŠTITA PRORAČUNA EUROPSKE UNIJE DJELOVANJEM UREDA EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA (EPPO)

Abstract:Proračun Europske unije (27 članica na čijem području živi 448 milijuna stanovnika),
od 2015. do 2022. godine, kretao se u iznosima od 106 do 170 milijardi eura,
te je činio 19% BDP-a, cijeloga svijeta. Europska unija rashode u proračunu u velikoj
mjeri usmjerava u razvoj, izjednačavanje razvijenosti, zaštitu životne sredine itd., i to
kroz fondove (kohezijski fond, fond za regionalni razvoj, poljoprivredu i ruralni razvoj
i fond za pomorstvo i ribarstvo), kojima zemljama članicama (i pristupnicama) i krajnjim
korisnicima dodjeljuje sredstva. Unatoč načelima Europske unije o zakonitosti,
transparentnosti i zaštite financija s kojima su se pri pristupanju složile sve članice,
te strogo definiranim pravilima i procedurama pri apliciranju za potpore, sve češće
dolazi do prijevara u postupcima dodjele sredstava, a time i činjenja značajne štete EU
proračunu. Tako se primjerice procjenjuje da je 2015. godine, nepravilno iskorišteno
638 milijuna eura. Jedan od alata za zaštitu EU proračuna je i ustrojavanje Europskog
javnog tužiteljstva (EPPO), koji je započeo s radom 1. lipnja 2021. godine. Od početka
rada EPPO je zaprimio 2832 prijava/pritužbi u vezi prijevara sa EU novcem i otvorio
576 istraga, u kojima je procijenjena nastala ukupna šteta od 5,4 milijardi eura, od
kojeg je broja u Hrvatskoj otvoreno devet istraga, sa procijenjenom štetom od 30 milijuna
eura. Nakon godinu dana rada EPPO-a, te temeljem dostupnih izvješća o svom
radu koje je dao, opravdano je istražiti operativni rad EPPP-o, te utvrditi tipologiju u
istragama u zemljama sudionicama (22 zemlje) te Republici Hrvatskoj.
 
Keywords: Europska unija, Ured europskog javnog tužitelja, proračun, zaštita,
tipologija.