Sveska 22 Broj 2 - 2022

ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA KVALITETOM TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

Višnja Bartolović, Vana Martinović, Mirko Cobović

ORGANIZATIONAL CULTURE AND TACIT KNOWLEDGE SHARING: EMPIRICAL EVIDENCE FROM CROATIA

Dijana Mečev, Linda Martić Kuran, Ivana Kardum Goleš

STIL VODSTVA I VARIJABLE OD UTJECAJA NA GRUPNO ODLUČIVANJE U PODUZEĆIMA

Višnja Bartolović, Goran Matijević, Lorena Ciprić

ETIKA KAO IZAZOV BH MEDIJA

Svetlana Dušanić – Gačić, Mladen Mirosavljević, Nenad Novaković

UTICAJ INFLACIJE NA PORESKE PRIHODE U REPUBLICI SRBIJI

Aleksandar Đukić, Živana Kljajić, Višnja Kojić

UPRAVLJAČKA EKONOMIKA U INDUSTRIJI OSIGURANJA REPUBLIKE HRVATSKE

Mihovil Anđelinović, Martina Sopta, Anja Aržek

ULOGA I ZNAČAJ DIPLOMATIJE NA EKONOMSKU SARADNJU I TRŽIŠNU RAZMENU DRŽAVA

Zoran Jerotijević, Dušan Jerotijević, Ilias Skandalis